top of page

הצהרת נגישות

במלון מתקיים פטור מנגישות לכיסאות גלגלים.

 

קיימת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה.

קיימת יחידה נגישה ובה ערכת עזר לשמיעה הכוללת שני מקלטי אוזניות ושני מקלטי לולאות השראה לשמיעת קול טלויזיה ורדיו.

קיימת מערכת התראה ניידת מודולרית אלחוטית למקורות קול.

קיימים מושבים נגישים.

bottom of page